Maskinkode

 
09-10-2010
Computer leksikon

Maskinkode er det "sprog" som en computer, eller mere præcist: computerens cpu forstår. Dette "sprog" er dybest set en tabel, som knytter en lille, simpel "handling" til forskellige binære tal. Et program i maskinkode består af en række instruktioner i form af binære tal i en bestemt rækkefølge, som cpu’en læser ét for et, og udfører den handling der er knyttet til hvert af dem.

 
 
Find information om: guiden computer pc guide
(Hovedkategori: Computer leksikon)