Open source

 
09-10-2010
Computer leksikon

Open source (åben kilde) er et begreb som dækker over en række softwarelicenser, der har dét til fælles, at de giver brugeren af softwaren lov til at
få adgang til programmets kildekode (man skal have lov til at få det som programmøren skrev).
ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet.
samt videregive programmet og/eller din nye version af programmet.
Desuden må man ikke diskriminere personer, grupper, systemer eller brugen af programmet.
I alt er der i skrivende stund 10 krav, for at et program kan kaldes Open Source. Open Source bevægelsen opstod som modstykke til FSF som i modsætning til Open Source bevægelsen tillægger licensen moralsk betydning, og derfor foretrækker fri software. Open Source tillader flere licenser end fri software.
Ofte misforstår folk open source og tror, at der er krav om at de afledte værker også skal frigives som open source, hvilket ikke er tilfældet. Dog er der visse open source-licenser som har disse krav, som populært kaldes copyleft-licenser.
Begrebet open source blev skabt som en kommerciel version af fri software (eller på engelsk: Free Software). Nogen virksomheder bryder sig ikke om at fri software har et moralsk budskab. Derfor foretrækker de Open Source som ikke er "belastet" af moral eller etik.
Nogle personer som f.eks. Richard Stallman foretrækker begrebet Fri Software i stedet for Open Source, da han og GNU mener at Open Source kun fokuserer på det praktiske aspekt ved det, og helt glemmer de etiske og moralske værdier som Fri Software bygget på. Begrebet FOSS er blevet foreslået for at bygge bro mellem de to lejre og for at vise, at den reelle forskel er meget lille.
Open Source Initiative har udarbejdet definitionerne for Open Source software og godkender også licenser efter disse definitioner.
En af de første open source-licenser er GNU General Public License. Faktisk er den ældre end Open Source begrebet. GNU General Public License (eller kort, GPL) er nemlig en Licens som GNU Projektet lavede til brug for fri software.
GPL er meget lig dokumentationslicensen GNU Free Documentation License der benyttes af Wikipedia. (Dvs. Debian betragter dog GFDL som ufri).

 
 
Find information om: guide guiden computer pc
(Hovedkategori: Computer leksikon)