Programmeringssprog

 
09-10-2010
Computer leksikon

Et programmeringssprog eller computersprog er sprog med en syntaks, som muliggør at sproget kan oversættes til udførbar kode for en computer eller anden elektronisk enhed.
Programmeringssprog kan grupperes inden for forskellige programmeringsparadigmer. Disse er blandt andet paradigmerne objektorienterede (f.eks. Smalltalk), funktionelle (f.eks. Haskell), logikorienteret (f.eks. Prolog) og proceduralt/imperativt (f.eks C). Endelig er der deklarative sprog, hvor man definerer, hvad der skal udføres men ikke hvordan. SQL er et eksempel på et sådant sprog.
Det første programmeringssprog var Plankalkül, skabt i 1945 af den tyske computer-pioner Konrad Zuse. Plankalkül blev imidlertid aldrig implementeret i praksis.
Af programmeringssprog kan bl.a. nævnes:
Ada - Et sprog i Algol-Pascal familien, opkaldt efter Ada Lovelace, udviklet som standardsprog for USA’s militær.
Algol - Det første "moderne" sprog med en gennemtænkt grammatik.
Algol 68 - Det første sprog med en halv-formel definition
APL - Et meget kompakt sprog, særligt velegnet til matriceregning.
Assemblersprog - Fællesbetegnelse for symbolske udgaver af maskinkode.
ASP - Sprog til webservere, udviklet af Microsoft.
BASIC - Simpelt sprog tiltænkt begyndere.
B - Fortolket typeløst sprog baseret på BCPL, forløber for C.
BATCH - Originalt et scripting-sprog, men har senere udviklet sig til at være et simpelt men kraftfuldt programmeringssprog.
BCPL - Typeløst sprog, forsimplet udgave af CPL.
BETA - Sprog baseret på "patterns", en slags generaliseret abstraktion.
Blubi - Programmeringssprog på dansk, til undervisningsbrug.
C - Systemsprog for Unix, forgængeren til C++.
C++ - C med understøttelse for objektorienteret og generisk programmering.
C# - Microsofts svar på Java, syntaksen ligner C++.
Objective-C - C med udvidelser inspireret af Smalltalk.
Caml - Variant af ML.
COBOL - Tidligt sprog til administrative systemer. Forkortelse for: COmmon Business Oriented Language.
COMAL - BASIC variant med understøttelse af struktureret programmering. Forkortelse for: COMmon Algoritmic Language.
Delphi - Ikke et sprog, men en omgivelse for Object Pascal.
Eiffel – Objektorienteret programmeringssprog.
Erlang - Funktionelt sprog, primært brugt af den svenske Ericsson koncern.
Fortran - Tidligt sprog beregnet på videnskabelige beregninger. Forkortelse for: FORmula TRANSlation.
FP - Funktionelt programmeringssprog uden variabler, udviklet af John Backus
Haskell - Funktionelt sprog med doven evaluering inspireret af Miranda, men den primære implementation er fri software.
Java - Objektorienteret sprog med statisk typecheck designet til at skulle generere kode til en virtuel maskine.
Job Control Language - JCL - bruges til at kontrollere jobs på en IBM-mainframe.
Lisp - Det første funktionelle sprog. Forkortelse for LISt Processing.
Oberon - Modula-2 med objekter.
OCaml - Objektorienteret sprog baseret på Caml.
Occam - Sprog til parallelprogrammering baseret på det formelle sprog CSP.
Pascal - Imperativt sprog til struktureret programmering, inspireret af Algol.
Perl - Et praktisk sprog til at hente data og generere rapporter.
PHP - Et svar på ASP med en primær fri software implementation. Forkortelse for PHP: Hypertext Preprocessor (oprindeligt Personal Home Page Tools).
PL/I - IBM’s bud på et nyt standardsprog til afløsning for FORTRAN. Forkortelse for Programming Language I.
Postscript - Sprog til sidebeskrivelse (grafik og bogstaver), udviklet af John Warnock fra Adobe.
Prolog - Sprog til logisk programmering.
Python - Objektorienteret fortolket sprog til scripts.
REXX - Struktureret højniveausprog udviklet af IBM.
Ruby - Objektorienteret sprog. Kan også bruges i scripts.
Scheme - Variant af Lisp med statisk scope (programmering).
Simula 67 - Det første sprog med understøttelse af objektorienteret programmering.
Smalltalk-80 - En standardiseret udgave af Smalltalk, et objektorienteret sprog med dynamisk typning.
SML - En standardiseret udgave af ML.
Structured Query Language - SQL - et sprog til databaseopslag. Bruges i bl.a. MySQL og PostgreSQL.
Turbo Pascal - En oprindeligt danskudviklet variant af Pascal.
Visual Basic - En Microsoft-variant af BASIC.
Visual Prolog - En stærkt typet objektorienteret udvidelse af Prolog (danskudviklet).

 
 
Find information om: guiden computer pc guide
(Hovedkategori: Computer leksikon)