Regneark

 
09-10-2010
Computer leksikon

Et regneark (engelsk: spreadsheet) er et computerprogram som præsenterer en 2-dimensional tabel med indtastede tal eller andre data, og formler til at lave automatiske beregninger med de indtastede data.
Regnearket kan opfattes som et stykke kvadreret papir (hvor tekstbehandling handler om linjeret papir). Her kan man så inddele sit problem i rækker og kolonner, inddatere især tal og måske datoer - og på baggrund heraf foretage enkle beregninger som f.eks. summen af en kolonne, gennemsnit osv.

 
 
Find information om: guiden pc computer guide
(Hovedkategori: Computer leksikon)