Random artikel
 
Computer leksikon
 
Adware
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Alle softwareapplikationer, hvori reklamer vises mens applikationen afvikles, kaldes med et fælles navn adware. Applikationens forfatter tilføjer en ekstra kode, som sørger for fremvisningen af reklamerne. Reklamerne kan fremkomme...

 
 
Top (Rating) 61 - 70
 
Computer leksikon
 
Boot
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Forkortelse af bootstrap, der anvendes om det at starte en computer. Opstarten kan være "kold" eller "varm". Koldstart sker når der tændes for computeren, og varmstart svarer til at man havde slukket og tændt igen, og udl&osla...
Computer leksikon
 
Arbejdsstation
(Computer leksikon > Computer leksikon)


En arbejdsstation er en computer, som løser én eller flere specialiserede arbejdsopgaver, typisk under anvendelse af dedikeret maskinel og programmel. Der kan f.eks. være tale om en arbejdsstation til CAD, CAM, Case, desktop publishing e...
Computer leksikon
 
Hemmeside
(Computer leksikon > Computer leksikon)


En hjemmeside (også kaldt website eller websted) er det samlede præsentationsmateriale i www for et firma, en organisation eller en person, der kan nås via en URL ([1]internet-adresse). Når man åbner en hjemmeside ved at...
Computer leksikon
 
PC
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Personlig computer (fra engelsk: personal computer) forkortes ofte til pc. I vore dage er en pc nærmest synonym med en computer En pc kan karakteriseres efter om den er stationær eller bærbar, eller om den kan være i en h&ari...
Computer leksikon
 
Rom
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Rom er et akronym for read only memory (på dansk: Hukommelse der kun kan læses fra), og er en form for digital hukommelse til brug i computere. Som navnet antyder kan computeren kun læse den information der er lagret i denne type hu...
Computer leksikon
 
RAM
(Computer leksikon > Computer leksikon)


RAM (akronym for Random Access Memory) er arbejdshukommelse i computere RAM er det sted i en computer, hvor styresystemkomponenter, programmer og anden data der bliver brugt meget bliver opbevaret, så der er hurtig adgang til dem. Fordelen ved...
Computer leksikon
 
Hukommelse
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Hukommelse er et begreb som dækker over evnen til at gemme informationer i et system. Disse informationer kan senere hentes frem og bruges i en sammenhæng, enten direkte eller bearbejdede. Eksempler på medier til lagring af hukommel...
Computer leksikon
 
Internet
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Et internet er betegnelsen for et netværk af computernetværk, som er koblet sammen. Ofte taler man om internettet, der så betegner et globalt netværk af sammenkoblede computere. Internettet er en af de vigtigste opfindelser fr...
Computer leksikon
 
Videoredigering
(Computer leksikon > Computer leksikon)


Videoredigering er den proces, hvorved rå filmmateriale behandles og gøres præsentationsklart. Under redigeringen fraklippes det uønskede materiale, og det tilbageværende sammensættes i den ønskede kronolo...
Computer leksikon
 
Server
(Computer leksikon > Computer leksikon)


En server er en computer, som deler sine ressourcer såsom periferiudstyr og filer med andre computere, kaldet klienter, på et datanet. Det er muligt for en computer at være klient og server samtidig. Desuden kan det være et pr...

7

 
 

guide pc guiden computer

Pixel
En pixel (forkortelse fra engelsk picture + element) er en af de mange prikker, punkter eller ensartet farvede felter, der tilsammen som en todimensional matrix udgør et billede eller hele indholdet af en skærm. Det kan være billed...


Søgninger lige nu: